Laatste update 27-05-2022 om 9:05:25
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
1399
Bedden in gebruik
1026
Beschikbare bedden over 4 weken
1503
Aantal inschrijvingen in BRP
1738
Opvang asielzoekers
Beschikbare bedden
1210
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
170