Laatste update 22-05-2024 om 13:26:11
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2955
Bedden in gebruik
2658
Beschikbare bedden over 4 weken
2924
Aantal inschrijvingen in BRP
3102
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1535
Crisisnoodopvang
227
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
199