Laatste update 01-07-2022 om 9:07:17
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
1466
Bedden in gebruik
1347
Beschikbare bedden over 4 weken
1528
Aantal inschrijvingen in BRP
1974
Opvang asielzoekers
Beschikbare bedden
1210
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
170