Laatste update 10-04-2024 om 13:28:18
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2932
Bedden in gebruik
2611
Beschikbare bedden over 4 weken
2909
Aantal inschrijvingen in BRP
3060
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1485
Crisisnoodopvang
203
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
136