Laatste update 07-12-2022 om 8:52:58
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2169
Bedden in gebruik
1817
Beschikbare bedden over 4 weken
2075
Aantal inschrijvingen in BRP
2504
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1210
Crisisnoodopvang
255
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
547