Laatste update 05-10-2022 om 13:25:43
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
1805
Bedden in gebruik
1630
Beschikbare bedden over 4 weken
1879
Aantal inschrijvingen in BRP
2285
Opvang asielzoekers
Beschikbare bedden
1210
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
170