Laatste update 02-02-2023 om 8:42:18
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2234
Bedden in gebruik
1905
Beschikbare bedden over 4 weken
2276
Aantal inschrijvingen in BRP
2580
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1210
Crisisnoodopvang
305
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
31