Laatste update 21-02-2024 om 11:06:56
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2844
Bedden in gebruik
2528
Beschikbare bedden over 4 weken
2758
Aantal inschrijvingen in BRP
3068
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1485
Crisisnoodopvang
195
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
71