Laatste update 21-03-2023 om 9:03:46
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2328
Bedden in gebruik
1996
Beschikbare bedden over 4 weken
2222
Aantal inschrijvingen in BRP
2615
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
860
Crisisnoodopvang
235
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
115