Laatste update 29-11-2023 om 8:12:50
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2752
Bedden in gebruik
2313
Beschikbare bedden over 4 weken
2789
Aantal inschrijvingen in BRP
2943
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1435
Crisisnoodopvang
235
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
560