Laatste update 16-07-2024 om 16:30:16
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
3015
Bedden in gebruik
2722
Beschikbare bedden over 4 weken
2913
Aantal inschrijvingen in BRP
3102
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1485
Crisisnoodopvang
227
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
262