Laatste update 24-05-2023 om 8:19:26
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2448
Bedden in gebruik
2048
Beschikbare bedden over 4 weken
2381
Aantal inschrijvingen in BRP
2677
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1360
Crisisnoodopvang
235
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
245