Laatste update 14-06-2024 om 9:26:46
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
3040
Bedden in gebruik
2712
Beschikbare bedden over 4 weken
2959
Aantal inschrijvingen in BRP
3107
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1521
Crisisnoodopvang
227
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
221