Laatste update 22-09-2023 om 8:58:35
Opvang vluchtelingen Oekraïne
Beschikbare bedden
2462
Bedden in gebruik
2177
Beschikbare bedden over 4 weken
2424
Aantal inschrijvingen in BRP
2924
Opvang asielzoekers
AZC en noodopvang
1360
Crisisnoodopvang
235
Geplaatste statushouders
Geplaatste statushouders
398