Provinciale Regietafel (PRT)

Gemeenten, de Provincie Zeeland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maken afspraken over de verdeling en realisatie van opvangplekken in Zeeland. Het gaat daarbij om de verdeling van opvangplekken voor Oekraïense ontheemden en voor asielzoekers. Ook maken zij afspraken over het bevorderen van doorstroming door huisvesting van statushouders. Die afspraken maken zij aan de Provinciale Regietafel (PRT). Commissaris van de Koning Han Polman is vanuit zijn rol als rijksorgaan voorzitter van de PRT. Het overleg van de PRT vindt gemiddeld één keer in de drie maanden plaats en vaker indien nodig. Van de overleggen worden verslagen gemaakt. Vastgestelde verslagen worden vanaf 2024 op deze webpagina geplaatst.